Publicerad: 16 juni 2016

Tidigare Öppna jämförelser hemlöshet

Öppna jämförelser hemlöshet görs i samverkan med Socialstyrelsen och publiceras vartannat år. Första rapporten är från 2012.

2014

Variationerna är stora mellan landets kommuner. Storstadskommuner, där problemen är större, har ett mer utvecklat arbete för att motverka hemlöshet. Mindre kommuner har mindre problem och upplever därför arbetet med att ta fram planer, rutiner och överenskommelser som överflödigt. Enskilda situationer löses när de uppkommer.

Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Tabellbilaga 2014 (Excel 2010, nytt fönster)

2012

Rikssnittet ligger på runt 35 procent för flera av de områden som redovisas medan storstäderna har resultat som är runt 80 procent. Den stora spridningen speglar hur stort hemlöshetproblemet är i olika kommuner, med större problem i större kommuner – framför allt storstäderna.

Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Tabellbilaga 2012 (Excel 97, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot