Publicerad: 23 oktober 2018

Tidigare Öppna jämförelser hemlöshet

Öppna jämförelser hemlöshet görs i samverkan med Socialstyrelsen och publiceras vartannat år. Första rapporten är från 2012.

2016

Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2016

Det finns stora skillnader i resultaten mellan kommunerna i arbetet för att motverka hemlöshet. Arbetet är mer utvecklat i kommuner som har högt invånarantal, bostadsbrist och där det förekommer hemlöshet.

I 90 procent av storstädernas stadsdelar finns en övergripande kommunal plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

2014

Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Tabellbilaga 2014 (Excel 2010, nytt fönster)

Variationerna är stora mellan landets kommuner. Storstadskommuner, där problemen är större, har ett mer utvecklat arbete för att motverka hemlöshet. Mindre kommuner har mindre problem och upplever därför arbetet med att ta fram planer, rutiner och överenskommelser som överflödigt. Enskilda situationer löses när de uppkommer.

2012

Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Tabellbilaga 2012 (Excel 97, nytt fönster)

Rikssnittet ligger på runt 35 procent för flera av de områden som redovisas medan storstäderna har resultat som är runt 80 procent. Den stora spridningen speglar hur stort hemlöshetproblemet är i olika kommuner, med större problem i större kommuner – framför allt storstäderna.

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot