Publicerad: 29 september 2016

Öppna jämförelser Jämställdhet

Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna.

Rapporten ska ses som ytterligare ett stöd för att upptäcka osakliga könsskillnader, sätta mål för jämställdhetsarbetet och driva på utvecklingen mot ett jämställt samhälle.

Öppna jämförelser Jämställdhet omfattar 23 könsuppdelade nyckeltal inom politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna. De sex nyckeltalen för politik och arbetsliv är gemensamma för kommuner, landsting och regioner medan olika nyckeltal används för den service som levereras. Det ger totalt 11 nyckeltal för landsting/regioner och 18 nyckeltal för kommunerna.

Jämställdhet

Kommuner och landsting/regioner rankas utifrån hur stor skillnad mellan kvinnor och män som nyckeltalen uppvisar, med utgångspunkten att 1 är lika med jämställdhet. Nyckeltal som visar små könsskillnader ger alltså högre ranking än tal som visar stora könsskillnader.

Öppna jämförelser Jämställdhet bygger i huvudsak på data som redan publicerats i befintliga Öppna jämförelser-rapporter, eller som finns tillgängliga i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Öppna jämförelser Jämställdhet

Öppna Jämförelser jämställdhet – tabellbilaga (excel, nytt fönster)

Öppna Jämförelser Jämställdhet – rättelser och tillägg (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot