Publicerad: 15 maj 2019

Öppna jämförelser: kollektivtrafik

I Öppna jämförelser kollektivtrafik jämförs utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi.

Beställ eller ladda ner Öppna jämförelser kollektivtrafik 2017

Öppna jämförelser kollektivtrafik 2017 diagram (PDF, nytt fönster)

Syftet med jämförelserna är att stödja det regionala arbetet för att höja kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet.

Öppna jämförelser 2017

För 2017 finns uppdaterade siffror sammanställda i en rapport. Rapporten avslutas med en internationell utblick, för att tillföra fakta och inspiration till de svenska förhållandena. I rapporten redovisas 15 indikatorer för utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet och ekonomi. Statistiken gäller 2016.

SKL har tidigare tagit fram tre rapporter för Öppna jämförelser kollektivtrafik. Den första kom 2014, däremellan har siffror uppdaterats och en fördjupningsrapport kommit ut. År 2016 valde vi att endast sammanställa siffrorna i en presentation.

Alla indikatorer och tabellbilagor finns i kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. 

SKL pausar Öppna jämförelser kollektivtrafik

SKL:s Öppna jämförelser kollektivtrafik tar en paus

SKL:s Öppna jämförelser kollektivtrafik tar en paus fram till 2020. Fram till dess kommer fokus att ligga på kvalitetsutveckling, för att få uppgifterna i kommande jämförelser mer rättvisande.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot