Publicerad: 23 oktober 2017

Öppna jämförelser: kollektivtrafik

I Öppna jämförelser kollektivtrafik jämförs utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi.

Syftet med jämförelserna är att stödja det regionala arbetet för att höja kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet.

Öppna jämförelser 2016

För 2016 finns uppdaterade siffror sammanställda i en presentation. Statistiken gäller 2015. I rapporten redovisas 15 indikatorer för utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet och ekonomi.

SKL har tidigare tagit fram två rapporter Öppna jämförelser kollektivtrafik. Den första kom 2014, däremellan har siffror uppdaterats och en fördjupningsrapport kommit ut. Den andra kom 2015. I år har vi valt att endast sammanställa siffrorna i en presentation.

Alla indikatorer och tabellbilagor finns i kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

Gemensamma indikatorer, Öppna jämförelser kollektivtrafik (PPT, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot