Publicerad: 18 januari 2018

Tidigare rapporter

Öppna jämförelser kollektivtrafik har publicerats årligen sedan 2014.

Alla indikatorer och tabellbilagor finns i kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada (nytt fönster)

2016

För 2016 finns uppdaterade siffror sammanställda i en presentation. Statistiken gäller 2015. I rapporten redovisas 15 indikatorer för utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet och ekonomi. Den andra rapporten kom 2015. År 2016 valde vi att endast sammanställa siffrorna i en presentation.

Gemensamma indikatorer, Öppna jämförelser kollektivtrafik (PPT, nytt fönster)

2015

Beställ eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser kollektivtrafik 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik 2015, diagram (PPT, nytt fönster)

Beställ eller ladda ner fördjupningsrapport 2015

2012-2014

Tidsserie 2012-2014 (Excel, nytt fönster)

Diagram för 2013 års siffror (PPT, nytt fönster)

Diagram för 2012 års siffror (PPT, nytt fönster) 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot