Publicerad: 20 juni 2016
Öppna Jämförelser symbol

Öppna jämförelser krisberedskap inom socialtjänsten 2016

För första gången innehåller Öppna jämförelser indikatorer för krisberedskap inom socialtjänsten.

Öppna jämförelser av socialtjänstens krisberedskap 2016, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Indikatorerna är:

  • Krav vid upphandling av tjänster
  • Evakueringsplan för särskilt sårbara grupper
  • Beredskapsplan för höga temperaturer

Socialtjänsten är en av de största offentliga verksamheterna – som avser de mest utsatta individerna. Likväl bedrivs det på nationell nivå sedan 2009 inget strukturerat arbete med att stödja socialtjänstens krisberedskap. Som en konsekvens finns det inget kunskapsstöd för två av tre indikatorer inom detta område.

SKL driver att Socialstyrelsen bör återuppta arbetet med metodutveckling och kunskapsstöd till socialtjänstens krisberedskap. SKL:s ordförande Lena Micko lyfte detta i sitt anförande på Mötesplats samhällssäkerhet 2015.

Lena Mickos anförande på Mötesplats Samhällssäkerhet 2015

Krav vid upphandling av tjänster

I Öppna jämförelser undersöks om kommunerna har en rutin om att krisberedskap ingår i kravspecifikationen vid upphandling av tjänster som utförs för särskilt sårbara grupper.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SKL och Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram en generell vägledning om hur krisberedskap kan beaktas vid upphandlingar. Vi kallar detta för Robusta upphandlingar. Vägledningen väntas bli klar under hösten 2016. Det finns idag inget specifikt stöd för robusta upphandlingar inom socialtjänstens område.

Evakueringsplan för särskilt sårbara grupper

Inte heller inom området evakuering av särskilt sårbara grupper finns idag något nationellt kunskapsstöd. MSB har dock tagit fram en generell vägledning för storskalig utrymning:

Att planera och förbereda en storskalig utrymning, MSB

Beredskapsplan för höga temperaturer

Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem. Framförallt löper äldre och sjuka personer stor risk vid extrem värme. SKL har en särskild temasida om hur vård och omsorg kan skapa beredskap för höga temperaturer.

Beredskap för högra temperaturer, äldre

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot