Publicerad: 15 maj 2019

Öppna jämförelser: läkemedel 2014

Läkemedel är en av de vanligaste behandlingarna inom hälso- och sjukvården och därför ett viktigt område för kvalitetsarbete.

Öppna jämförelser läkemedelsbehandlingar 2014, Socialstyrelsen

Rapporten bygger till stor del på nationell statistik och kvalitetsregister. Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen har medfört en snabb utveckling av metoder för uppföljning av hur läkemedel används. Det är därför viktigt att olika delar av vården lär av varandra kring detta.

Rapporten är ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Läkemedelsverket. Sammanlagt finns 26 olika indikatorer med i rapporten.

Några nedslag i rapporten

Rapporten redovisar 26 indikatorer inom olika aspekter av läkemedelsbehandling i Sverige och visar jämförelser mellan landsting samt utvecklingen över tid för riket. Indikatorerna belyser läkemedelsbehandling vid hjärt- och kärlsjukdom och stroke, antibiotikabehandling, läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa och vid vissa tillstånd inom rörelseorgans sjukdomar samt läkemedelsanvändningen hos äldre.

Några av de resultat som redovisas i rapporten gäller antibiotikaförskrivningen. Förskrivningen av antibiotika i öppenvården har minskat påtagligt de senaste åren, vilket kan kopplas ihop med de insatser som gjorts på patientsäkerhetsområdet och för minskad antibiotikaresistens. Också inom hjärt-, kärl- och strokevården går läkemedelsförskrivningen på många håll i önskad riktning.

Det finns fortfarande stora regionala skillnader i läkemedelsförskrivningen inom flera områden. Till exempel för behandling med vissa lugnande medel och sömnmedel.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot