Publicerad: 27 november 2018

Öppna jämförelser: miljöarbetet i regioner och landsting

Se och jämför resultaten för regioner och landsting för sex indikatorer som speglar bredden i deras miljöarbete. För varje indikator presenteras trend, resultat, åtgärder och framgångsfaktorer.

Öppna jämförelser: Miljöarbetet 2018 i regioner och landsting

De sex indikatorer som jämförs i rapporten är: förskrivning av antibiotika, ekologiska livsmedel,
energianvändning i verksamhetslokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser samt återvinning av avfall. Årets rapport har en temadel med goda exempel på arbetet med att minska förekomsten av giftiga kemikalier i varor.

Öppna jämförelser av miljöarbetet i landsting och regioner publiceras i samarbete mellan SKL och regionernas och landstingens miljöchefer.

Hitta din egen regions resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren och välj region/landsting.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot