Publicerad: 3 november 2016

Öppna jämförelser: miljöarbetet i landsting och regioner

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Jämför resultatet mellan olika landsting och regioner för fem indikatorer som speglar bredden i miljöarbetet. För varje indikator presenteras trend, resultat, åtgärder och framgångsfaktorer.

Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner

De fem indikatorer som jämförs i rapporten är: förskrivning av antibiotika, ekologiska livsmedel, energianvändning i verksamhetslokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser samt återvinning av avfall.

Öppna jämförelser av miljöarbetet i landsting och regioner publiceras i samarbete mellan SKL och landstingens och regionernas miljöchefer.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot