Publicerad: 10 oktober 2017

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård 2017

Öppna jämförelser 2017 visar att andelen kommuner som använder en standardiserad bedömningsmetod för uppföljning av enskilda ärenden har ökat från 15 procent 2016 till 27 procent 2017.

Användningen av resultat från uppföljning för verksamhetsutveckling är dock lägre och är ett fortsatt förbättringsområde i socialtjänsten.

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård 2017, Socialstyrelsen

För nionde året i rad publiceras öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård i samverkan med Socialstyrelsen. Merparten av indikatorerna i årets öppna jämförelser är jämförbara med dem från 2016, men några är delvis ändrade eller helt nya. En ny indikator visar att 74 procent av kommunerna använder en standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka om en vuxen utsatts för våld.

Flera av indikatorerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. 39 procent av kommunerna erbjuder insatsen Case management i form av integrerade team till personer med missbruk eller beroende, psykisk sjukdom eller hemlösa. 21 procent av kommunerna erbjuder Bostad först till samma målgrupp.

Regeringsuppdrag 2017 till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i år ett regeringsuppdrag att utveckla öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården för både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser, samt insatser för personer med spelmissbruk.

De befintliga indikatorerna ska ses över och i den mån det är möjligt ska även nya indikatorer utvecklas. Indikatorerna ska stämmas av med representanter för relevant profession och brukare och samverkan sker även med SKL. Särskild hänsyn ska tas till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport 2016:2, ”Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?”.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2017.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Utbildning i höst

Under hösten 2017 erbjuder SKL tillsammans med RKA en tvådagarsutbildning i att analysera och utveckla socialtjänsten med hjälp av Öppna jämförelser och andra nyckeltal.

Utbildningen Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 1

 Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot