Publicerad: 18 mars 2019

Publiceringskalender för Öppna jämförelser

Här hittar du tidplanen för publiceringen av årets Öppna jämförelser.

Publiceringskalender 2019‌

Datum

Ämne

Målgrupp

6 februari

Folkhälsa


21 februari

Vård och omsorg om äldre - rapporten

Kommun

28 mars

Gymnasieskolan

Kommun

Mars/april

Skolenkäten (Skolinspektionen)

Kommun

Mitten av april

Företagsklimat

Kommun

12 juni

Hälso- och sjukvårdsrapporten

Regioner

Mitten av juni

Ekonomiskt bistånd(resultat av kommunundersökningen)

Kommun

Mitten av juni

Funktionsnedsättning, SoL och LSS

Kommun

Mitten av juni

Missbruks- och beroendevård (resultat av kommunenkäten)

Kommun

Mitten av juni

Social barn- och ungdomsvård

Kommun

Mitten av juni

Socialtjänstens krisberedskap

Kommun

Mitten av juni

Våld i nära relationer

Kommun

Oktober

Enhetsundersökningen LSS

Kommun

Oktober

Miljöarbete i regioner

Regioner

Oktober

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (Socialstyrelsens brukarundersökning)

Kommun

Oktober/november

Ekonomiskt bistånd (registerindikatorer)

Kommun

November

Missbruks- och beroendevård (registerindikatorer hälso- och sjukvård)


December

Brukarundersökning funktionshinderområdet

Kommun


Trygghet och säkerhet

Kommun

December/januari 2020

Brukarundersökning IFO

Kommun

-

Brukarundersökning ensamkommandes boendesituation

Kommun

December

Grundskola

Kommun

Januari 2020

KKiKInom vissa områden görs Öppna jämförelser i samverkan med Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Socialstyrelsens publiceringskalender

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot