Publicerad: 4 december 2017

Publiceringskalender för Öppna jämförelser

Här hittar du tidplanen för publiceringen av kommande Öppna jämförelser.

Publiceringskalender

Datum

Ämne

Målgrupp

Vecka 44 (30 oktober-5 november)

Ekonomiskt bistånd

Kommun

6 december

Jubileumsrapport för ÖJ vård och omsorg om äldre
2007-2016

Kommun

12 december

Grundskola

Kommun

December

Kollektivtrafik

Kommun

Januari

Trygghet och säkerhet

Kommun

April/maj 2018

Företagsklimat

Kommun

Inom vissa områden görs Öppna jämförelser i samverkan med Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Socialstyrelsens publiceringskalender

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot