Publicerad: 25 april 2019

Publiceringskalender för Öppna jämförelser

Följande datum lanseras Öppna jämförelser som SKL ansvarar för, gör tillsammans med andra eller är samverkanspart i.

Publiceringskalender 2019‌

Datum

Ämne

Målgrupp

Ägarskap

6 februari

Folkhälsa


SKL, Folkhälsomyndigheten

21 februari

Vård och omsorg om äldre

Kommun

Socialstyrelsen

28 mars

Gymnasieskolan

Kommun

SKL

10 april

Företagsklimat

Kommun

SKL

Första veckan i maj

Rapport om Skolenkäten

Kommun

SKL

Juni

Hälso- och sjukvårdsrapporten

Region

SKL

Juni

Ekonomiskt bistånd

Kommun

Socialstyrelsen

Juni

Funktionsnedsättning, SoL och LSS

Kommun

Socialstyrelsen

Juni

Missbruks- och beroendevård

Kommun

Socialstyrelsen

Juni

Social barn- och ungdomsvård

Kommun

Socialstyrelsen

Juni

Socialtjänstens krisberedskap

Kommun

Socialstyrelsen

Juni

Våld i nära relationer

Kommun

Socialstyrelsen

Oktober

Miljöarbete i regioner

Region

SKL

December

Grundskola

Kommun

SKL

December

Brukarundersökning funktionshinderområdet

Kommun

SKL

December

Brukarundersökning IFO

Kommun

SKL

December

Brukarundersökning ensamkommandes boendesituation

Kommun

SKL

December

Trygghet och säkerhet

Kommun

SKL, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Januari 2020

KKiK

Kommun

SKL, Rådet för kommunala analyser

Ej fastställt

Ekonomiskt bistånd (registerindikatorer)

Kommun

Socialstyrelsen

Ej fastställt

Missbruks- och beroendevård (registerindikatorer)

Kommun

Socialstyrelsen


Socialstyrelsen lanserar ytterligare Öppna jämförelser där SKL är samrådspart, se publiceringskalendern nedan.

Socialstyrelsens publiceringskalender

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot