Publicerad: 23 oktober 2018

Publiceringskalender för Öppna jämförelser

Här hittar du tidplanen för publiceringen av årets Öppna jämförelser.

Publiceringskalender‌

Datum

Ämne

Målgrupp

Januari 2018

Kollektivtrafik

Kommun

Vecka 14

Vård och omsorg om äldre 2017

Kommun och landsting

28 mars 2018

Gymnasieskola

Kommun

2 maj 2018

Företagsklimat 2017

Kommun

13 juni 2018

Hälso- och sjukvård

Landsting

14 juni 2018

Socialtjänst

Kommun

18 oktober 2018

Miljöarbete

Landsting

November/december 2018

Grundskola

Kommun

6 december 2018

Planläggning och tidsåtgång

Kommun

10 december

Ensamkommandes boendesituation

Kommun

December 2018

Trygghet och säkerhet

Kommun

Januari 2019

Brukarbedömning
funktionshinderområdet

Kommun

Januari 2019

Brukarbedömning individ- och familjeomsorgen

Kommun


Inom vissa områden görs Öppna jämförelser i samverkan med Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Socialstyrelsens publiceringskalender

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot