Publicerad: 27 september 2017

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2016

Rapporten redovisar jämförelser inom detaljplaneområdet utifrån sju nyckeltal: Kommunernas planläggningsaktivitet i allmänhet, planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande samt tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

Planläggning och tidsåtgång, Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet (Webbutiken)

Nyckeltalen i rapporten speglar delar av kommunernas arbete med detaljplanering. Resultaten presenteras kommungruppsvis, så att kommuner med likartade förhållanden grupperas tillsammans. Flera av nyckeltalen är också viktade mot kommunernas invånarantal för att möjliggöra jämförelser mellan olika kommuner.

För att få ett större antal detaljplaner som underlag har SKL valt att undersöka en tvåårsperiod, år 2014 och 2015.

Rapporten är den första som SKL har tagit fram inom detaljplaneområdet. Tanken är att fortsätta arbetet med en ny rapport 2018, samt att utveckla indikatorerna och statistiken.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot