Publicerad: 16 juni 2016

Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2016

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Årets jämförelse presenterar för första gången resultat kring manualbaserade insatser i öppenvård. En majoritet av kommunerna använder detta.

Flertalet kommuner använder sig av minst en standardiserad bedömningsmetod. 77 procent använder sig av bedömningsmetod för missbruk, 28 procent använder sig av bedömningsmetod för utagerande beteende och 19 procent för bedömning av föräldraförmåga. Jämför man med resultaten från undersökningen från 2015 så har andelen användare gått upp, trots det senaste årets mycket ansträngda läge inom den sociala barn- och ungdomsvården till följd av mottagande och placering av över 35 000 ensamkommande asylsökande barn.

Manualbaserade insatser i öppenvård

I årets öppna jämförelser frågar man för första gången om kommunerna använder manualbaserade insatser i öppenvård. En majoritet av kommunerna gör detta. 62 procent erbjuder föräldrastöd i grupp, 36 procent erbjuder psykosocial behandling för ungdomar och 76 procent erbjuder stödgruppsverksamhet för barn och unga med psykosocial problematik.

Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten – fortsatt ett utvecklingsområde

Inom området systematisk uppföljning finns det fortfarande utrymme för förbättringar. Här arbetar SKL med två utvecklingsprojekt. Den reviderade versionen av BBIC är utvecklad för uppföljning, men variablerna har ännu inte prövats i praktiken. I projektet Webbkollen Barn och Unga prövar SKL ett urval av variablerna för systematisk uppföljning under tiden som kommunernas IT-stöd för det reviderade BBIC utvecklas. Dessutom erbjuder SKL kommunerna att delta i en gemensam nationell brukarundersökning där de har möjlighet att jämföra resultaten med varandra.

Webbkollen Barn och Unga

IFO-brukarundersökning

Stöd för utredning och utbildning av familjehem

74 procent av kommunerna använder BRA-fam i utredningsförfarandet av blivande familjehem. Dessutom erbjuder lika många grundutbildningen ”Ett hem att växa i” till familjehemmen. Som ett komplement till BRA-fam har SKL tagit fram ett självtest för intresserade familjer som ger dig en inblick i vad som förväntas av familjehemsföräldrar. Testet bygger på BRA-fammodellen.

Självtest för familjehemsföräldrar (nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot