Publicerad: 17 december 2018

Tidigare brukarundersökningar

Under 2017-18 driver SKL ett utvecklingsprojekt för att ta fram nationella nyckeltal för uppföljning av kvalitet och resultat i socialtjänstens mottagande av ensamkommande barn och unga.

I samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från kommuner, privata utförare, myndigheter och målgruppens intresseorganisationer har 12 centrala frågeställningar identifierats.

Resultat från pilotenkäten 2017

Undersökningen genomfördes som en pilot under hösten 2017. 75 enheter från 22 kommuner och några privata aktörer deltog. Totalt lämnades 576 svar och svarsfrekvensen var 38 procent. Resultatet visar att ungdomarna i hög grad är nöjda med sin boendesituation och det stöd som ges. Dock är de som bor i familjehem generellt sett mest nöjda, medan de som bor i HVB-hem är mest missnöjda.

Presentation med resultat från enkäten 2017 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare
  • Mia Ledwith
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot