Publicerad: 23 oktober 2018

Brukarundersökning, funktionshinder 2018

Hösten 2018 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet för alla intresserade kommuner och privata utförare.

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande från den 1 september till den 31 oktober. Inrapportering av resultat ska ske senast den 2 november.

Enkäten är framtagen i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare. Det finns sju olika enkäter. Man kan som utförare välja att genomföra alla eller någon/några av enkäterna inom följande områden:

  • Boendestöd SoL
  • Sysselsättning SoL
  • Boende särskild service - SoL
  • Daglig verksamhet LSS
  • Gruppbostad LSS
  • Servicebostad LSS
  • Personlig assistans.

Genomförande och kostnad

Enkäten genomförs på dator, surfplatta eller smart telefon. Om man väljer att skriva ut enkäten och låter brukare svara på pappersenkät, skall svaren ändå rapporteras in i Pict-o-stat. Brukaren svarar självständigt eller med hjälp av en oberoende frågeassistent. Företrädare eller anhöriga ska inte hjälpa till att svara på frågorna.

Grundavgiften är 2 000 kronor per kommun/privat utförare, därutöver tillkommer en kostnad på 30 kronor per genomförd session. Det är möjligt att få svar på flera nivåer än de i Kolada, då tillkommer en ytterligare kostnad. Mer information om detta finns hos Neonova.se.

Anmälan

Anmälan till 2018 års nationella brukarundersökning (nytt fönster)

Även om man varit med i tidigare undersökningar behöver man anmäla sig på nytt om man önskar vara med i år.

Om man som utförare önskar förbereda sig nu genom att sammanställa de olika enheterna som finns i kommunen/företaget och hur många brukare som finns på varje enhet, innan Pict-o-stat öppnar för årets undersökning, 15 juni, går det bra i Excel-filen nedan.

Sammanställ information om enheter/grupper (Excel, nytt fönster)

Det finns också en projektplats ”Brukarundersökning inom funktionshinderområdet” där information och erfarenheter kan delas mellan intresserade. Kontakta Anna Thomsson om du önskar vara med där.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada) senast i januari 2019. Resultatet redovisas per fråga på kommun,  verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om fler svarande än fem finns).

De deltagande kommunerna kommer att kunna jämföra sina resultat i Kolada. För deltagande privata utförare och kommuner kommer en Excel-fil att skapas för att kunna jämföra sig och sina resultat med andra.

Utbildning i i Pict-O-Stat 20 augusti

Neonova går igenom webbenkätverktyget Pict-O-Stat och visar dess olika funktioner, liksom vilken information som behövs i Pict-O-Stat från varje utförare inför undersökningen. Ni får också möjlighet att ställa frågor om verktyget och hur man använder det för att genomföra brukarundersökningen.

Utbildning i Pict-O-Stat för nationell brukarundersökning inom funktionshindersområdet (pdf, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot