Publicerad: 10 oktober 2019

Material inför undersökningen 2019

Nedan finns material för brukarundersökning IFO 2019.

Vägledningen innehåller praktiskt information inför och vid genomförandet. Affischen kan användas av kommunen för att sprida information om brukarundersökningen. Enkäten finns översatt till åtta språk.

Excel-mallen för inrapportering av resultat kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen och projektplatsen innan sommaren. Erfarenheter har visat att planering i god tid är en nyckel till ett bra genomförande av undersökningen.

Vägledning för genomförande av undersökningen 2019 (PDF, nytt fönster)

Affisch för spridning av information om undersökningen (Word, nytt fönster)

Affisch för spridning av information om undersökningen - engelska (Word, nytt fönster)

Mall för inrapportering av resultat - för de som genomför undersökningen via pappersenkät eller eget webbenkätverktyg (Excel, nytt fönster)

Enkäter 2019

Samtliga filer är i Word och öppnas i nytt fönster:

Enkät IFO 2019 - svenska

Enkät IFO 2019 - engelska

Enkät IFO 2019 - finska

Enkät IFO 2019 - arabiska

Enkät IFO 2019 - dari

Enkät IFO 2019 - pashto

Enkät IFO 2019 - somaliska

Enkät IFO 2019 - tigrinja

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot