Publicerad: 15 maj 2019

Öppna jämförelser 2018 av socialtjänstens krisberedskap

Socialstyrelsen har för tredje året tagit fram öppna jämförelser om
socialtjänstens krisberedskap.

Öppna jämförelser 2018 av socialtjänstens krisberedskap, Socialstyrelsen

Indikatorerna för 2018 är:

  • evakueringsplan för särskilt sårbara grupper
  • beredskapsplan för höga temperaturer.

Socialtjänsten är en av de största offentliga verksamheterna – som avser de mest utsatta individerna. Likväl bedrivs det på nationell nivå sedan 2009 inget strukturerat arbete med att stödja och utveckla socialtjänstens krisberedskap. Som en konsekvens finns det till exempel inget kunskapsstöd för evakuering av särskilt sårbara grupper.

Enligt Socialstyrelsens Strategisk färdplan 2017-2019 är god krisberedskap ett prioriterat område för Socialstyrelsen. Fokus ligger dock på hälso- och sjukvård och inte på socialtjänst. SKL arbetar för att Socialstyrelsen ska återuppta arbetet med metodutveckling och kunskapsstöd till socialtjänstens krisberedskap.

Evakueringsplan för särskilt sårbara grupper

Inom området evakuering av särskilt sårbara grupper finns det i dag inget nationellt kunskapsstöd. MSB har dock tagit fram en generell vägledning för storskalig utrymning:

MSB:s publikation Att planera och förbereda en storskalig utrymning (nytt fönster)

Beredskapsplan för höga temperaturer

Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem. Framför allt löper äldre och sjuka personer stor risk vid extrem värme. Folkhälsomyndigheten har tagit fram kunskapsstöd för hur vård och omsorg kan skapa beredskap inför värmeböljor. SKL har en temasida för en temasida om höga temperaturer.

Beredskap för höga temperaturer

Folkhälsomyndigheten, Beredskap vid värmebölja

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren i databasen Kolada, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i databasen Kolada (nytt fönster)

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2018 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-februari 2018.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2017 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2018 finns i Socialstyrelsens användarguider för att tolka resultatet för respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot