Publicerad: 21 juni 2017

Öppna jämförelser Socialtjänstens krisberedskap 2017

Socialstyrelsen har för andra året tagit fram Öppna jämförelser om socialtjänstens krisberedskap.

Öppna jämförelser av socialtjänstens krisberedskap 2017, Socialstyrelsen

Indikatorerna är:

  • krav på  krisberedskap vid upphandling av tjänster för särskilt sårbara grupper
  • evakueringsplan för särskilt sårbara grupper
  • beredskapsplan för höga temperaturer.

Socialtjänsten är en av de största offentliga verksamheterna – som avser de mest utsatta individerna. Likväl bedrivs det på nationell nivå sedan 2009 inget strukturerat arbete med att stödja socialtjänstens krisberedskap. Som en konsekvens finns det inget kunskapsstöd för två av tre indikatorer inom detta område.

Enligt Socialstyrelsens Strategisk färdplan 2017-2019 är god krisberedskap ett prioriterat område för Socialstyrelsen. Fokus ligger dock på hälso- och sjukvård och inte på socialtjänst. SKL arbetar för att Socialstyrelsen ska återuppta arbetet med metodutveckling och kunskapsstöd till socialtjänstens krisberedskap.

Krav vid upphandling av tjänster

I Öppna jämförelser undersöks om kommunerna har en rutin om att krisberedskap ingår i kravspecifikationen vid upphandling av tjänster som utförs för särskilt sårbara grupper.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SKL och Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram en generell vägledning om hur krisberedskap kan beaktas vid upphandlingar. Vi kallar detta för Robusta upphandlingar. Vägledningen väntas bli klar under hösten 2017. Det finns i dag inget specifikt stöd för att beakta krisberedskap vid upphandlingar inom socialtjänstens område.

Evakueringsplan för särskilt sårbara grupper

Inte heller inom området evakuering av särskilt sårbara grupper finns i dag något nationellt kunskapsstöd. MSB har dock tagit fram en generell vägledning för storskalig utrymning:

MSB:s publikation Att planera och förbereda en storskalig utrymning (nytt fönster)

Beredskapsplan för höga temperaturer

Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem. Framför allt löper äldre och sjuka personer stor risk vid extrem värme. SKL har en särskild temasida om hur vård och omsorg kan skapa beredskap för höga temperaturer.

Beredskap för höga temperaturer

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Utbildning i höst

Under hösten 2017 erbjuder SKL tillsammans med RKA en tvådagarsutbildning i att analysera och utveckla socialtjänsten med hjälp av Öppna jämförelser och andra nyckeltal.

Utbildningen Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot