Publicerad: 6 april 2017

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2016

Här kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Beställ eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016

Tabellbilaga (Excel, nytt fönster)

Definitioner (PDF, nytt fönster)

Tema: brott och brottsförebyggande arbete

Temat i årets rapport är brott och brottsförebyggande arbete. Vi kan se att nästan alla kommuner har ett etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete. De flesta kommuner jobbar tillsammans med polisen och avger medborgarlöften. Antalet anmälda stöldbrott minskar, medan vi ser ett trendbrott för skadegörelse och oro för brott, där en längre tids positiv utveckling nu går åt fel håll.

Staten ser ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Ett nytt
nationellt brottsförebyggande program har tagits fram, Brottsförebyggande rådet (Brå) får ökat anslag och länsstyrelserna får i uppdrag att stödja lokalt brottsförebyggande. En nationell samordnare ska tillsättas för att ytterligare stödja arbetet. Detta samtidigt som polisen får svidande kritik och trygghetsfrågorna blir allt viktigare för Sveriges kommuner.

En sak är parterna överens om: det krävs tålamod och samlade insatser för att förebygga brott. Syftet med årets Öppna jämförelser med tema brott och brottsförebyggande arbete är att det ska ge stöd och inspiration i det fortsatta arbetet i kommunerna med trygghet och säkerhet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot