Publicerad: 8 februari 2019

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018

Här kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är riskkommunikation och individens beredskap.

Läs eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018 (PDF, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för elfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Temat i årets öppna jämförelse är riskkommunikation och individens beredskap, en fråga som blir allt mer aktuell – inte minst efter sommarens skogsbränder och vinterns strömavbrott.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Tabellbilaga (Excel, nytt fönster)

Definitioner (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot