Publicerad: 7 januari 2016

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2015

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Här kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och
säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är kommunal räddningstjänst och vissa indikatorer publiceras därför även för de olika organisationer för kommunal räddningstjänst som finns i landet.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Beställ eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2015

Tabellbilaga (Excel, nytt fönster)

Tema kommunal räddningstjänst

Temat i årets rapport är kommunal räddningstjänst, som är under ständig utveckling. Dels finns en trend där kommuner går samman i kommunalförbund för att vinna stordriftsfördelar i arbetet och dels en annan trend där räddningstjänsten tar ett allt bredare grepp om trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunerna. SKL har, i samverkan med MSB, genomfört en undersökning av hur räddningstjänsterna har utvecklats över tid och hur de arbetar inom olika delar i trygghets- och säkerhetsområdet. Årets Öppna jämförelser ger en unik överblick över hur arbetet ser ut i olika räddningstjänstorganisationer.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot