Publicerad: 15 maj 2019

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är riskkommunikation och individens beredskap.

Läs eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för elfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Temat i årets öppna jämförelse är riskkommunikation och individens beredskap, en fråga som blir allt mer aktuell – inte minst efter sommarens skogsbränder och vinterns strömavbrott.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Tabellbilaga Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018 (Excel, nytt fönster)

Definitioner Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018 (PDF, nytt fönster)

Innehåll, indikatorer, källor och resultat i Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018

Det filmade webbinariet gjordes i form av ett samtal mellan Greta Berg, SKL, Max Ekberg, SKL, Anders Jonsson, MSB, Christina Andersson, MSB, och Henrik Jaldell, Karlstads universitet, som alla har varit delaktiga i framtagandet av rapporten. De diskuterade rapportens innehåll, indikatorer, källor och resultat.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser trygghet och säkerhet finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ trygghet och säkerhet (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot