Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKL:s olika publikationer.

Här hittar du publikationer från 2015 och framåt. Äldre publikationer finns i SKL:s webbutik.

SKL:s webbutik

Sidfot