Publicerad: 26 augusti 2019

Fullmäktigesprogram för verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Rapporten ger en bakgrund och behandlar vad programmet ska omfatta och innehålla. Den förmedlar också förslag och erfarenheter kring hur programmet kan implementeras och följas upp.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Politisk styrning

Utgivningsdag: 2019-08-23

Format: PDF

ISBN: Saknas

Sidfot