Publicerad: 12 april 2019

God innemiljö i skolor

Denna skrift tar upp olika faktorer som påverkar inomhusmiljön samt ger förslag på åtgärder. Studier utförda 2012 vid Umeå universitet visar att personer är olika känsliga för de faktorer som kan ge besvär. Detta innebär att symptom och upplevelser av brister i inomhusmiljön varierar mellan olika individer.

Inomhusmiljöproblem är ofta ospecifika och inte självklart kopplade till en viss orsak. Ibland är det lätt att finna orsaken, till exempel byggnadstekniska brister eller dålig städning , medan det i andra fall kan vara omöjligt.

Syftet med skriften är att förenkla dialogerna mellan rektorer, lärare, elever och föräldrar och fastighetsorganisationen vid problem med inomhusmiljön.

God innemiljö i skolor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter, Skola

Utgivningsdag: 2019-02-12

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-710-7

Sidfot