Publicerad: 17 april 2019

Jäv och beroende - miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2015

SKL undersöker vart fjärde år hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Broschyren sammanfattar resultaten för 2015, som bland annat visar att fler kommuner ger sina nämnder bredare ansvarsområden och samlar förvaltningsorganisationen.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Juridik, Miljö

Utgivningsdag: 2016-03-07

Format: PDF, Tryck

ISBN: Saknas

Sidfot