Publicerad: 26 juni 2019

Kompetens-Köpkraft-Samverkan Erfarenheter från beställargrupper

I denna rapport beskrivs hur tre beställargrupper arbetar för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Två grupper, BeBo och Belok, är knutna till Energimyndigheten och medverkar till att öka energi-effektiviteten i flerbostadshus respektive lokaler. Den tredje gruppen består av ett antal ägare av vattenledningsnät som tillsammans formerat beställargruppen 4S. Samarbetet genom beställargrupper innebär gemensam uppbyggnad av kunskap och samverkan med marknaden kring krav och metoder vid upphandling och inköp. Genom att uppträda tillsammans kan de medverkandes köpkraft bidra till att förändra utbud och praxis på specifika marknader.

Kompetens-Köpkraft-Samverkan Erfarenheter från beställargrupper

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Forskning och innovation, Regional utveckling

Utgivningsdag: 2015-11-12

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-311-6

Sidfot