Publicerad: 5 juli 2019

Lappa och laga eller riva och bygga nytt

Här presenteras en systematik för att analysera valet mellan
att renovera eller bygga nytt. Ett beslut som handlar om stora
investeringar och som binder upp kapital under lång tid.

Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter ändamålslokaler som årligen använder stora mängder energi för uppvärmning och drift. En stor del av dessa lokaler är byggda före 1980 och skolor, kontor och vårdlokaler är de största lokalkategorierna.En del av dessa byggnader är slitna, omoderna och dåligt anpassade till dagens och framtida verksamhetsbehov och står därför inför stora renoveringsbehov.

Lappa och laga eller riva och bygga nytt

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter

Utgivningsdag: 2015-02-16

Format: Tryck

ISBN: 978-91-7585-206-5

Sidfot