Publicerad: 12 september 2019

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

En plattform för policy- och verksamhetsutveckling.

I Sverige spelar kommunerna och regionerna en viktig roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna. De är platser och organisationer där rättigheterna dagligen måste respekteras, skyddas och främjas. För att konkretisera vad mänskliga rättigheter innebär i det svenska lokala och regionala sammanhanget har SKL tagit fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Tanken är att plattformen ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Demokrati, Mänskliga rättigheter

Utgivningsdag: 2019-09-05

Format: PDF

ISBN: Saknas

Sidfot