Publicerad: 26 juni 2019

Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider

Skriften utgör ett kunskapsunderlag, som påvisar vikten av att staten vidtar åtgärder för att korta handläggningstiderna för överklagade plan- och bygglovsärenden.

Domstolars handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden. Det gör att planerade byggen, inte minst av nya bostäder, försenas och fördyras. Det visar en studie med uppgifter från Domstolsverket som belyser hur lång tid det tog för domstolarna att handlägga överklagade detaljplaner och bygglov under år 2018.

Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Miljö, Samhällsplanering

Utgivningsdag: 2019-04-08

Format: PDF

ISBN: Saknas

Sidfot