Publicerad: 12 april 2019

Metod för bättre innemiljö

Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. För att förebygga och hantera innemiljöproblem behövs ett systematiskt förhållningssätt i alla skeden av en byggnads livstid. Från projektering till byggnation, ombyggnation och inte minst i löpande förvaltning.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter

Utgivningsdag: 2017-08-22

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-536-3

Sidfot