Publicerad: 5 juli 2019

Modeller för energieffektivisering

Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags modeller, arbetsätt och strategier. I den här skriften är fokus på hur offentlig fastighetsägare kan använda interna och externa modeller i arbetet med energieffektivisering för att skapa tydlighet och ett strukturerat arbetssätt.

Målgruppen är framför allt beslutsfattare och förvaltare men även andra med intresse för energieffektivisering i byggnader. Syftet är att ge ett dig ett bra underlag för val av energieffektiviseringsmodell och målsättningen är att föra arbetet med energieffektivisering framåt.

Modeller för energieffektivisering

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter

Utgivningsdag: 2015-02-05

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-205-8

Sidfot