Publicerad: 5 juli 2019

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering

Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet har som grupp betraktad en sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. I denna rapport sammanfattas resultat och slutsatser från en nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering utanför det egna hemmet.

Kartläggningen är en uppföljning av den kartläggning som skedde hösten 2014 och som även den finns redovisad i en rapport, Läkarundersökning inför placering av barn och unga.

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Psykisk hälsa, Social omsorg

Utgivningsdag: 2017-06-27

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-483-0

Sidfot