Publicerad: 5 juli 2019

Nulägesanalys - Energianvändning i fastighetsbestånd

Den här skriften diskuterar varför det är viktigt att göra en nulägesanalys, vad den bör innehålla, hur man kan arbeta med nulägesanalys och presenterar olika verktyg. Syftet är att ge stöd till dig som vill utveckla ditt arbete med nulägesanalyser och därmed det strategiska energiarbetet.

De flesta kommuner har tagit fram strategier för sitt energieffektiviseringsarbete. Analyser av de framtagna strategierna visar på en stor spridning både i hur långt kommunerna kommit i sitt arbete med energieffektivisering och hur ambitiösa mål de satt upp. En viktig slutsats av analyserna är att det är viktigt med en utförlig analys av nuläget som en grund för val av mål och åtgärder.

Nulägesanalys - Energianvändning i fastighetsbestånd

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter

Utgivningsdag: 2015-01-19

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-178-5

Sidfot