Publicerad: 22 augusti 2019

Öppna jämförelser Grundskola - 2016

Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är SKL tionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2014/15. Syftet är att vara ett stöd och väcka idéer om hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan förbättra resultaten i skolan.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Integration, Skola, Öppna jämförelser

Utgivningsdag: 2016-04-25

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-392-5

Sidfot