Publicerad: 15 april 2019

Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016

Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och servicen till invånarna.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Jämställdhet, Öppna jämförelser

Utgivningsdag: 2016-09-06

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-413-7

Sidfot