Publicerad: 17 april 2019

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regioner och landsting 2018

Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i landstingens och regionernas verksamhet och miljöarbete för åren 2009-2017. Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har mer än fördubblats och andelen ekologiska livsmedel mer än tredubblats sedan 2009. Förskrivningen av antibiotika har minskat med över en femtedel. Energianvändningen i landstingens lokaler har minskat med 13 procent och klimatpåverkan från medicinska gaser nästan halverats. Utvecklingen är dock inte entydig och skillnaderna mellan landstingen är stora.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Miljö, Öppna jämförelser

Utgivningsdag: 2018-10-18

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-702-2

Sidfot