Publicerad: 22 augusti 2019

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017

Rapporten innehåller 28 färgsatta indikatorer och 15 bakgrundsmått, med resultat på kommunnivå. I bilagan finns också resultat för kvinnor och män, stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö samt offentligt och enskild driftsform. Rapporten vill stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2018-04-04

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-674-2

Sidfot