Publicerad: 4 juli 2019

Övergångsställen och gångpassager

För att främja gående och gångtrafik är utformning av övergångsställen och gångpassager en viktig fråga. Det gäller att skapa korsningspunkter där gående kan passera vägen på ett så säkert sätt som möjligt. Denna rapport beskriver resultaten från ett projekt om gåendes situation på övergångsställen och gångpassager. Rapporten vänder sig till tjänstemän, konsulter och andra som jobbar med trafikplaneringsfrågor.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Trafik och infrastruktur, Trygghet och säkerhet

Utgivningsdag: 2015-10-12

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-300-0

Sidfot