Publicerad: 12 april 2019

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2018 fördelades 1,8 miljarder kronor till regionerna för att utveckla vården före, under och efter graviditet. Rapporten bygger på regionernas redovisningar för 2018 och syftar till att ge en samlad bild av status i det omfattande utvecklingsarbete som pågår runtom i landet.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård, Kvinnors hälsa

Utgivningsdag: 2019-04-01

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-720-6

Sidfot