Publicerad: 5 juli 2019

Rekryteringsläget inom socialtjänsten

I den här sammanställningen redovisas vilka insatser kommunerna satt in för att lösa situationen, hur rekryteringsläget ser ut för olika yrkesgrupper samt vilket stöd kommunerna önskar framöver.

Det ökade flyktingmottagandet under 2015 har lett till en ökning av arbetsbelastningen inom socialtjänsten, särskilt inom området Barn och unga.

Rekryteringsläget inom socialtjänsten

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Social omsorg

Utgivningsdag: 2016-02-24

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-323-9

Sidfot