Om SKL

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlemsorganisation för alla kommuner och regioner.

SKL:s ordförande Anders Knape

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

SKL:s medlemmar

Sveriges största arbetsgivarorganisation

SKL är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. De är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Arbetsgivarfrågor

Film om SKL

Videon berättar om SKL:s huvuduppdrag som medlemsorganisation: SKL är en arbetsgivar-, intresse- och medlemsorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Vi är Sveriges största arbetsgivarorganisation, för sammanlagt 1,1 miljoner medarbetare. Vi vill påverka beslutsfattare i frågor som hjälper kommuner och regioner att utveckla välfärden. Vi skapar nätverk för kunskapsutbyte och ger service och rådgivning. SKL är en politiskt styrd organisation. SKL:s styrelse och beredningar utgörs av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Det går att göra skillnad

SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

Internationellt

Lättläst information om Sveriges Kommuner och Landsting

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot