Glokala Sverige

SKL och Svenska FN-förbundet vill genom samverkansprojektet Glokala Sverige stötta kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030.

För att Agenda 2030 ska kunna genomföras är det lokala och regionala engagemanget centralt. Här genomförs politiken som förändrar samhället och här finns länken mellan medborgarna och myndigheter. Samtidigt måste det finnas en förståelse om hur de lokala förutsättningarna påverkas av ett globalt sammanhang och att det lokala agerandet får globala konsekvenser – ett glokalt förhållningssätt.

Webbutbildning, Agenda 2030, Svenska FN-Förbundet

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och finansieras med stöd av Sida.

Projektet genomför utbildningar på plats i de 96 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige. En webbutbildning och annat utbildningsmaterial har också tagits fram.

Deltagande kommuner och regioner, Svenska FN-förbundet

19 exempel på arbete inom Glokala Sverige

Ledarskap för hållbar utveckling, webb-rapport 2019

I Skriften Ledarskap för hållbar utveckling får du ta del av både kommuners och regioners praktiska arbete med Agenda 2030. Endast kommuner och regioner som deltar i SKL:s- och Svenska FN-förbundets projekt Glokala Sverige deltar i skriften, vars syfte är att kommuner och regioner ska lära av varandra. Ta del av såväl utmaningar som framgångsfaktorer.

Arbetsbok – Agenda 2030

Arbetsbok – Glokala Sverige (PDF, nytt fönster)

Arbetsboken ger en grundläggande inblick i i de globala målen och dess delmål och ska inspirera till fortsatt engagemang.

Utvärdering av Glokala Sveriges första år

Lägesrapport Glokala Sveriges pilotår (PDF, nytt fönster)

Vill du veta vad som hände i projektet Glokala Sverige under projektets allra första år 2018, det vi kallar vårt pilotår. Då kan du läsa det i vår färska årsrapport.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot