13: Bekämpa klimatförändringen

Kommuner och regioner spelar en viktig roll i klimatarbetet och har medverkat till att Sveriges utsläpp har minskat under senare decennier, mest synbart inom fjärrvärme, avfallshantering och kollektivtrafik.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. De flesta kommuner och regioner har egna mål för minskade utsläpp från det geografiska området och/eller den egna organisationen.

Samtliga 17 mål inom Agenda 2030 är uppdelade i olika delmål:

Stärk motståndskraften mot till klimatrelaterade katastrofer

Klimatförändringarna skapar nya utmaningar för krisberedskapen. SKL stöttar kommuner och regioner genom att anordna konferenser, rapporter och genom att lyfta fram goda exempel på hur kommuner och regioner kan arbeta med klimatrisker.

Klimatrisker och krisberedskap

Integrera åtgärder mot klimatförändringar och planering

Konflikter mellan klimatmål och andra samhälleliga mål uppstår lätt. Till exempel vid nybyggnation som grund för ökad regional tillväxt kontra friska hav och en levande kust och skärgård. SKL har bland annat tagit fram en skrift som belyser ett antal kommuner som redan i planprocessen har vägt in klimatförändringar.

Tips och råd från kommuner som visar vägen, Webbutiken

Förbättra medveteheten vad gäller begränsning av klimatförändringarna och klimatanpassning

Vårt klimat förändras med översvämningar, värmeböljor, ras och skred som följd. Klimatanpassning av den fysiska miljön innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor.

SKL hjälper kommuner med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt med strategi- och ledningsarbete.

SKL:s arbete med klimatanpassning

Klimatet så klart, SKL:s programberedning för klimats förslag (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot