6: Rent vatten och sanitet

SKL stödjer kommuner i deras vattenskyddsarbete och i arbetet för att alla invånare ska ha tillgång till friskt vatten i kranen.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i delmål

Tillgång till dricksvatten för alla

Agenda 2030, mål 6, rent vatten

SKL arbetar för att skapa goda förutsättningar för svenska kommuner att tillhandahålla ekonomiskt överkomligt och säkert dricksvatten av god kvalitet genom underlag, skrifter och genom att anordna egna nätverk och delta i andra.

SKL bevakar kontinuerligt hur framtida regelverk påverkar svenska kommuners möjligheter att producera dricksvatten av god kvalitet, på både EU- och nationell nivå.

SKL:s arbete med dricksvatten

Skydda vattnet, strategiskt dricksvattenskydd i kommunerna, SKL:s webbutik

Nationella dricksvattennätverket, Livsmedelsverket

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot