Förbundsavgift

Avgift 2018

SKL:s styrelse beslutade den 9 juni 2017 om förbundsavgift för år 2018.

Styrelsen har beslutat att behålla avgiftssatsen oförändrad i förhållande till föregående år. Då både medelskattekraften och invånarantalet stigit innebär det en ökad intäkt för förbundet på 24 mkr (från 483 mkr till 507 mkr).

Avgiftssatsen är 0,1197 promille och styrelsen beslutade också att även under år 2018 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till landsting med fler än 1 000 000 invånare.

Beräkningen av avgiften för år 2018 baseras på medelskattekraften i riket år 2017 och medlemmens invånarantal år 2016.

Avgiften för alla medlemmar 2018 (Excel, nytt fönster)

Förbundsavgiftens utveckling 1995-2018

Det gemensamma förbundskansliet bildades 2005 och från dess fram till och med 2013 hade SKL en nominellt oförändrad avgift, vilket gav förbundet en intäkt på 425 mkr årligen. Att avgiftssatsen varit fast innebar att vi haft en reell sänkning på 16 % (enligt PKV, Prisindex kommunal verksamhet) sammantaget under perioden.

Förbundet har hanterat de minskade intäkterna genom sin starka ekonomiska ställning,
genom effektiviseringar i samband med sammanläggningen av de två tidigare förbunden, genom besparingsprogram och genom ökad utdelning från bolagen.

Från 2014 och framåt kommer medlemmarna att få betala en något högre förbundsavgift. Vi
kommer att återgå till att stegvis sänka avgiftssatsen under kommande femårsperiod enligt det förslag till inriktningsbeslut som styrelsen fattade, men inte i större utsträckning än att den reala intäkten för förbundet ökar.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot