Förbundsavgift

Avgift 2019

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade den 15 juni 2018 om förbundsavgift för år 2019.

Styrelsen har beslutat att fastställa avgiftssatsen till 0,1197 promille till SKL, samt att även år 2019 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till landsting med fler än 1 000 000 invånare

Detta innebär att förbundsavgiften ändras från 507 till 522 mkr. Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften för perioden 2017-2020 ska vara 0,13 promille.

Beräkningen av avgiften för år 2019 baseras på medelskattekraften i riket år 2017 och medlemmens invånarantal år 2017.

Avgift per medlem 2019 (PDF, nytt fönster)

Förbundsavgiftens utveckling 1995-2018

Det gemensamma förbundskansliet bildades 2005 och från dess fram till och med 2013 hade SKL en nominellt oförändrad avgift, vilket gav förbundet en intäkt på 425 mkr årligen. Att avgiftssatsen varit fast innebar att vi haft en reell sänkning på 16 % (enligt PKV, Prisindex kommunal verksamhet) sammantaget under perioden.

Förbundet har hanterat de minskade intäkterna genom sin starka ekonomiska ställning,
genom effektiviseringar i samband med sammanläggningen av de två tidigare förbunden, genom besparingsprogram och genom ökad utdelning från bolagen.

Från 2014 och framåt kommer medlemmarna att få betala en något högre förbundsavgift. Vi
kommer att återgå till att stegvis sänka avgiftssatsen under kommande femårsperiod enligt det förslag till inriktningsbeslut som styrelsen fattade, men inte i större utsträckning än att den reala intäkten för förbundet ökar.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot