Förbundsavgift

Avgift 2017

SKL:s styrelse beslutade den 10 juni 2016 om förbundsavgift för år 2017.

Styrelsen har beslutat att sänka avgiftssatsen i förhållande till föregående år. Då medelskattekraften stigit innebär det ändå en ökad intäkt för förbundet på 10 mkr (från 473 mkr till 483 mkr).

Avgiftssatsen är 0,1197 promille och styrelsen beslutade också att även under år 2017 ge en
rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till landsting med fler än 1 000 000 invånare.

Beräkningen av avgiften för år 2017 baseras på medelskattekraften i riket år 2016 och
medlemmens invånarantal år 2015.

Avgiften för alla medlemmar 2017 (Excel, nytt fönster)

Förbundsavgiftens utveckling 1995-2017

Det gemensamma förbundskansliet bildades 2005 och från dess fram till och med 2013
hade SKL en nominellt oförändrad avgift, vilket gav förbundet en intäkt på 425 mkr årligen. Att avgiftssatsen varit fast innebar att vi haft en reell sänkning på 19 % (enligt PKV, Prisindex kommunal verksamhet) sammantaget under perioden.

Förbundet har hanterat de minskade intäkterna genom sin starka ekonomiska ställning,
genom effektiviseringar i samband med sammanläggningen av de två tidigare förbunden, genom besparingsprogram och genom ökad utdelning från bolagen.

Från 2014 och framåt kommer medlemmarna att få betala en något högre förbundsavgift. Vi
kommer att återgå till att stegvis sänka avgiftssatsen under kommande femårsperiod enligt det förslag till inriktningsbeslut som styrelsen fattade, men inte i större utsträckning än att den reala intäkten för förbundet ökar.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot