Stadgar för Sveriges Kommuner och Landsting

Antagna av Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets extrakongresser den 27 oktober 2004. Reviderade av SKL:s valkongresser den 27 mars 2007, den 30 mars 2011 samt den 24 mars 2015.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot