Verksamhetsplan och budget

Under 2016-2019 ska förbundets aktiviteter ha sin utgångspunkt i tre inriktningar: Demokrati och självstyre, välfärdens utveckling och finansiering samt attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb.

En bredd av centrala samhällsfrågor

SKL:s verksamhet återspeglar svenska kommuners, landstings och regioners viktiga roller och ansvar för Sveriges välfärd och utveckling.

SKL arbetar bland annat med följande områden och frågor.

Årets prioriteringar

Kongressen har angivit ett antal inriktningsmål. Under 2018 har styrelsen valt att särskilt prioritera och följa SKL:s arbete inom ett urval av dessa inriktningsmål. För de valda inriktningsmålen anges strategiska aktiviteter och förväntat resultat under året. Aktiviteter och resultat följs upp tertialvis.

Ansvaret för samtliga av kongressens inriktningsmål och uppdrag är fördelade inom beredningar, delegationer och kansli. De utgör grunden för kansliets verksamhetsplanering och de följs upp i styrelsen i mitten och i slutet av kongressperioden.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot