Verksamhetsplan och budget

Under 2016-2019 ska förbundets aktiviteter ha sin utgångspunkt i tre inriktningar: Demokrati och självstyre, välfärdens utveckling och finansiering samt attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb.

SKL:s verksamhetsplan och budget 2017

För att fullgöra sin uppgift att bidra till medborgarnas trygghet och välfärd behöver kommuner, landsting och regioner ständigt förnya och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Samtidigt ställs krav på stabilitet, långsiktighet och trovärdighet. De närmaste åren står SKL:s medlemmar inför en rad utmaningar som ställer särskilda krav på förbundet.

Utifrån dessa utmaningar har förbundets kongress i november 2015 angett att förbundets aktiviteter under mandatperioden 2016-2019 ska ha sin utgångspunkt i följande tre inriktningar: Demokrati och självstyre, Välfärdens utveckling och finansiering, Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb.

Under 2017 prioriterar styrelsen att särskilt följa verksamheten inom ett urval av kongressens inriktningsmål. Dessa inriktningsmål utgår årets prioriteringar och fördjupas med förväntade resultat och aktiviteter.

Årets prioriteringar

Integration

Skola

Hälsa, sjukvård och omsorg

Ekonomi

Digitalisering

Samhällsbyggnad och miljö

Arbetsgivarfrågor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot