Verksamhetsplan och budget

Under 2016-2019 ska förbundets aktiviteter ha sin utgångspunkt i tre inriktningar: Demokrati och självstyre, välfärdens utveckling och finansiering samt attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb.

En bredd av centrala samhällsfrågor

SKL:s verksamhet återspeglar svenska kommuners och regioners viktiga roller och ansvar för Sveriges välfärd och utveckling.

SKL arbetar bland annat med följande områden och frågor.

Prioriteringar 2019

För att fullgöra sin uppgift att bidra till medborgarnas trygghet och välfärd behöver kommuner, landsting och regioner ständigt förnya och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Samtidigt ställs krav på stabilitet, långsiktighet och trovärdighet. De närmaste åren står SKL:s medlemmar inför en rad utmaningar som ställer särskilda krav på förbundet.

Utifrån dessa utmaningar har förbundets kongress i november 2015 angett att förbundets aktiviteter under mandatperioden 2016-2019 ska ha sin utgångspunkt i följande tre inriktningar:

  • Demokrati och självstyre
  • Välfärdens utveckling och finansiering
  • Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb.

För varje inriktning har kongressen dessutom valt att ange ett antal inriktningsmål, totalt 139 sådana mål med bäring på verksamheten. Under 2019 har styrelsen valt att särskilt prioritera och följa SKL:s arbete inom ett urval av dessa inriktningsmål. För de valda inriktningsmålen anges strategiska aktiviteter och förväntat resultat under året. Aktiviteter och resultat följs upp tertialvis.

Ansvaret för samtliga av kongressens inriktningsmål och uppdrag är fördelade inom beredningar, delegationer och kansli. De utgör grunden för kansliets verksamhetsplanering och de följs upp i styrelsen i mitten och i slutet av kongressperioden.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot