Publicerad: 13 februari 2017

Digitalisering för en smartare välfärd

Digitaliseringen är en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta upp förväntningarna på välfärden. För att nå en effektiv digital utveckling som möter invånarnas, företagens, den egna verksamhetens och medarbetarnas behov, behövs mer av stöd kring förändringsledning, upphandlingar och gemensamma digitala lösningar. Här kan SKL, SKL Kommentus AB och Inera AB spela en viktig roll i att koordinera de gemensamma insatser som medlemmarna har behov av. Till exempel ett banbrytande arbete tillsammans med Verksamt.se som ska förenkla för restaurangföretagare att starta och driva restaurang.

Förväntat resultat 2017

  • En gemensam plan finns för hur SKL, SKL Kommentus AB och Inera AB ska erbjuda stöd för till kommuner, landsting och regioner kring förändringsledning, upphandlingar och gemensamma digitala lösningar.
  • Samtliga kommuner erbjuds möjlighet att ansluta sig till digitala tjänster för att starta restaurang, och även prioriterade tjänster för att driva restaurang.

Aktiviteter 2017

  • Bred dialog genomförs med kommuner, landsting och regioner kring behov och förväntningar på koordinering och stöd från SKL, SKL Kommentus och Inera kring förändringsledning, gemensamma upphandlingar och gemensamma digitala lösningar.
  • En standard tas fram för de kommunala tillstånd och de kontakter som restaurangföretagare behöver ha för att starta och driva sin verksamhet.
  • Kommunikation och erbjudande till kommuner kring hur de kan ansluta sig till de gemensamma digitala tjänster som förenklar för restaurangföretagare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot