Publicerad: 13 februari 2017

Kompetensförsörjning

Utbildningssystemen behöver bättre möta välfärdssektorns behov. Det finns idag stora matchningsproblem där arbetslösa saknar den kompetens som efterfrågas och där universitet och högskolor inte erbjuder rätt utbildning eller rätt utbildning i tillräcklig omfattning.

Förväntat resultat 2017

  • En rapport om medlemmarnas behov av personal med yrkesexamen inom områdena vård och skola samt SKL:s krav på staten har kommunicerats till och är känd av regering respektive ansvariga myndigheter och utbildningsinstitutioner.
  • De delar av det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som lanseras under 2017 är i enlighet med SKL:s vilja att hänsyn ska tas till arbetslivets behov.

Aktiviteter 2017

  • Kommunicera rapport om kompetensförsörjningsbehoven och SKL:s krav på staten.
  • Bevaka arbetsgivarperspektivet i Universitetskanslerämbetets nationella kvalitetssäkringssystem som inletts som pilot hösten 2016 och bedrivs under 2017.
  • Bevaka gymnasieutredningen och regeringens förslag avseende yrkesprogrammen, frågor om behörighet till högskola, yrkeshögskolan samt regeringens övriga förslag gällande vuxenutbildningen.
  • Bevaka Universitetskanslerämbetets, Skolverkets och Socialstyrelsens uppdrag att arbeta för att trygga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt skola.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot