Publicerad: 17 maj 2017

Strategi för hälsa

Sverige behöver en långsiktig, sammanhållen strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. Det finns flera viktiga utmaningar och områden att utveckla, till exempel skillnader i hälsa, hälso-främjande synsätt, samverkan, kompetensförsörjning samt att modernisera och nyttja digitaliseringens möjligheter. Målet är att strategin blir det gemensamma verktyget för SKL:s medlemmar att klara välfärds-uppdraget.

Förväntat resultat 2017

  • SKL har antagit strategin som tagits fram tillsammans med kommuner, landsting och regioner och andra aktörer såsom brukar- och patient-organisationer, fack- och professionsorganisationer och myndigheter.
  • Strategins målområden är integrerade i ordinarie styr- och planeringsprocess inför 2018 i de län som medverkat i strategiarbetet.

Aktiviteter 2017

  • Länsvisa workshoppar med medlemmarna.
  • Referensgruppsmöten med externa parter såsom fack- och professions-organisationer, myndigheter och brukar- och patientorganisationer.
  • Framtagande av gemensamma indikatorer för uppföljning av strategin.
  • En eller flera kommunikationsaktiveteter riktade till medlemmarna och andra aktörer för att manifestera strategin, till exempel ett webbsänt seminarium eller en konferens.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot