Publicerad: 9 januari 2018

C. Strategi för hälsa

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska tillsammans med kommuner, landsting och regioner ta fram en sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälso- och sjukvård och omsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi för hälsa. Strategin omfattar skola, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Det gemensamma verktyget för arbetet med strategin är gemensamma övergripande mål och uppföljning. Målen tas fram ur tre perspektiv: En god och jämlik hälsa, God kvalitet i välfärdens tjänster samt Hållbart och uthålligt. Målen kommer kunna mätas och följas upp lokalt, regionalt och nationellt. En framgångsfaktor är om de övergripande målen integreras i den ordinarie styr-, lednings- och uppföljningsprocessen i kommuner, landsting och regioner men också hos andra aktörer.

Förväntat resultat 2018

  • 30 %  av kommunerna och hälften av landstingen/regionerna arbetar med "Strategi för hälsa".
  • 30 % av kommunerna och hälften av landstingen/regionerna har omvandlat de nationella målen och indikatorerna i ”Strategi för hälsa” till egna målsättningar.

Aktiviteter 2018

  • Stödja, utveckla och samordna arbetet med strategin till exempel analysstöd och förbättringsarbete.
  • Mötesplatser och erfarenhetsutbyte för länens samverkan.
  • Uppföljning av arbetet med strategin.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot