Publicerad: 9 januari 2018

D. Färre sjukskrivna

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för en kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess, ökad tillgång till rehabilitering för att förebygga sjukdom, samt att fler kvinnor och män återgår i arbete.

SKL ska stödja kommuner landsting och regioner att skapa ett längre och hållbart arbetsliv med god arbetsmiljö för effektivitet och kvalitet.

Förbundets samlade insatser ska bidra till en kvalitetssäker sjukskrivningsprocess i hälso- och sjukvården samt hos arbetsgivare i kommuner och landsting för att uppnå en långsiktigt lägre, stabil nivå av sjukfrånvaro i kommuner och landsting.  Det sker genom arbetet med avsiktsförklaringen och överenskommelsen en kvalitetssäker sjukskrivning och rehabiliteringsprocess och uppdrag psykisk hälsa. Genom parternas organisation Suntarbetsliv har arbetsgivare tillgång till konkreta och relevanta verktyg, stöd och inspiration för sitt utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet Samt att samverkan mellan vården och arbetsgivare ökar genom olika försök som genomförs under 2018 och 2019.

Förväntat resultat 2018

  • Samtliga åtaganden i den partsgemensamma avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser är genomförda i syfte att nå en låg och stabil sjukfrånvaro.
  • Konkreta exempel på samverkan mellan vårdgivare och arbetsgivare som kan sänka sjukfrånvaron till en långsiktigt låg och stabil sjukfrånvaro.
  • Kunskapen har ökat om hur samverkan mellan vården och arbetsgivare kan utvecklas.

Aktiviteter 2018

  • SKL har, tillsammans med parterna, arbetat igenom och avslutat samtliga aktiviteter i avsiktsförklaringen.
  • SKL kommer efter analys av sjukfrånvaron i fyra till sex landsting genomföra insatser med målet att påverka sjukfrånvaron bland egen personal vilket sker i samverkan med landstingen som vårdgivare och arbetsgivare.
  • SKL genomför ett pilotprojekt i samarbete med sju kommuner i syfte att skapa en hälsofrämjande arbetsplats och minska sjukfrånvaro. Erfarenheterna från projektet kan användas som stöd i det långsiktiga arbetet för friska arbetsplatser och att sjukfrånvaron sänks och hålls kvar på en låg nivå.
  • Ett antal utvecklingsprojekt för landsting som vårdgivare och arbetsgivare kommer att genomföras efter att de blivit beviljade projektmedel från SKL.
  • Workshop som riktar sig till processledare för sjukskrivning och rehabilitering och motsvarigheten på HR-sidan i landstingen.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot