Publicerad: 9 januari 2018

F. Välfärdens långsiktiga finansiering och kvalitet

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för att statens ekonomiska stöd till kommuner, landsting och regioner utgörs av generella och värdesäkrade statsbidrag.

Långsiktiga ekonomiska beräkningar bland annat i samband med Ekonomirapporten visar att det demografiska trycket kommer att försämra sektorns ekonomi om inga åtgärder vidtas. Intäktsökningarna med nuvarande finansiering kommer att vara lägre än de årliga behovsökningarna utifrån den demografiska utvecklingen. Det kommer att ställa stora krav inte minst på effektiviseringar i sektorn. Under 2017 har information om den ekonomiska utmaningen spridits via skrifter och konferenser.

Förväntat resultat 2018

  • En bättre dialog med staten hur nåtts om hur generella statsbidrag leder till en effektivare verksamhet i kommuner och landsting.
  • Kommuner och landsting har ökad kunskap om potentiella effektiviseringsmöjligheter i sina verksamheter och upplever att de får stöd av SKL i sitt effektiviseringsarbete.
  • SKL:s politiska ledning har fått relevanta underlag för att driva frågan om alternativa intäktsmöjligheter.

Aktiviteter 2018

  • Fortsätta intressebevakningen i syfte att uppnå stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt ökade möjligheter till en effektiv verksamhet genom en omvandling av riktade till generella statsbidrag.
  • Tillsammans med andra avdelningar på SKL identifiera möjliga större effektiviseringar inom kommunernas och landstingens verksamheteter.
  • Genom aktiv kommunikation bidra till att goda exempel på effektiviseringar sprids inom sektorn.
  • Analysera möjliga alternativa intäktskällor, t.ex. andra skattebaser och ökade avgiftsmöjligheter.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot