Publicerad: 9 januari 2018

G. Upphandling som en del i den strategiska styrningen

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för att medlemmarna har goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader.

SKL ska verka för att medlemmarna genomför fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Strategisk styrning och ledning i kommuner, landsting och regioner är en förutsättning för att uppnå uppsatta mål genom upphandling. De vinster som kan realiseras genom upphandling kan vara kvalitetshöjande, effektivitetsökande, av hållbarhetsart och eller minskade kostnader. Ytterst är vinsterna en bättre leverans till medborgarna. En inköpsstrategi med någon form av kategoristyrningen är en viktig del i detta arbete och behöver integreras i organisationens styrning. Detta möjliggör även för kommuner, landsting och regioner att arbeta strategiskt med att utveckla funktions- och innovationsvänliga upphandlingar, som bland annat förväntas medföra ett bättre resursutnyttjande.

Förväntat resultat 2018

  • Kommuner, landsting och regioner har tillgång till goda exempel på modeller av kategoristyrning som är anpassade efter deras förutsättningar.
  • Kommuner, landsting och regioner har tillgång till modeller för återbruk och erfarenhetsutbyte om dessa inom deras verksamhetsområden.

Aktiviteter 2018

  • Fördjupning av nationella nätverk för upphandling som del i den strategiska styrningen i syfte att ta fram modeller för kategoristyrning av anskaffningsprocessen som är anpassade för kommuner, landsting och regioner.
  • Nyttja beställargrupper för att utveckla modeller för återbruk, exempelvis att utveckla  innovativa affärsmodeller som kan avse att hyra istället för att äga.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot