Publicerad: 9 januari 2018

H. Digitalisering för en smartare välfärd

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för att privatpersoner och företagare har tillgång till fler och bättre digitala tjänster från offentlig sektor.

SKL ska verka för att det stöd staten ger till kommuners, landstings och regioners digitalisering samordnas och utgår från lokala och regionala behov.

SKL ska verka för att det stöd staten ger till kommuners, landstings och regioners digitalisering samordnas och utgår från lokala och regionala behov.

SKL:s vision är att år 2020 har Sverige en välfärd som tar vara på digitaliseringens alla möjligheter. Digitaliseringens möjligheter till effektivisering, kvalitetssäkring, bättre resursutnyttjande och utvecklande av service måste utnyttjas för att klara både rekryteringsbehov och finansiering framöver när allt färre ska försörja allt fler.

Förväntat resultat 2018

  • SKL har etablerat en dialog med den nya Digitaliseringsmyndigheten om robusta och långsiktiga samverkansstrukturer med kommun, landsting och regioner.
  • SKL:s medlemmar får löpande information, med möjlighet att ta ställning till och påverka SKL-koncernens prioriteringar och erbjudande inom digitalisering.
  • Den nya Digitaliseringsmyndigheten har en inriktning som stödjer kommuners, landstings och regioners behov och förutsättningar.

Aktiviteter 2018

  • SKL samverkar aktivt och konstruktivt med Finansdepartementet, organisationskommittén och ledningen för den nya Digitaliseringsmyndigheten för att tydliggöra våra medlemmars behov av stöd i den digitala utvecklingen.
  • SKL har paketerat SKL-koncernens samlade erbjudande av tjänster som stödjer medlemmarnas digitala utveckling.
  • SKL söker en dialog med den nya Digitaliseringsmyndigheten om robusta och långsiktiga samverkansstrukturer med kommun, landsting och regioner.
  • SKL söker, med inspiration från Danmark, dialog med regeringen om en modell med årliga förhandlingar och prioriteringar kring gemensam digital infrastruktur, basdata och digitala lösningar.
  • SKL tar tillsammans med SKL Kommentus och Inera fram en modell för löpande kartläggnings-, analys-, och prioriteringsarbete för att identifiera medlemmarnas behov av stöd i den digitala utvecklingen.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot